Welkom op de website van Euregiotaal

Vertalers en tolken zijn onmisbaar in een markt zonder grenzen. Zij openen de deuren van de taal en maken van teksten communicatie, van contacten waardevolle relaties. Maar waar vindt u de taalexpert die u zoekt?

Vertaler versus bureau

Vaak werkt u gemakkelijker met een professionele zelfstandige vertaler dan met een bureau.

Euregiotaal is een netwerk van hoog opgeleide, ervaren fulltime professionals bij wie kwaliteit, vakspecialisme en betrouwbaarheid voorop staan. De kracht van dit netwerk biedt klanten een hoge toegevoegde waarde.

Ons netwerk levert altijd 100% waar voor uw geld; wij doen het werk immers zelf. Bureaus maken hoge administratie- en personeelskosten, waardoor er onder de streep minder overblijft voor de vertaler of tolk. En dat kan het eindresultaat wel degelijk beïnvloeden!

Verder is er nauwelijks geld voor permanente educatie op taalkundig en vakinhoudelijk gebied; iets waar zelfstandig vertalers juist veel belang aan hechten.

Zo staan wij borg voor betrouwbare en hoge kwaliteit en riskeert u nooit een slechte vertaling of tekst die uw bedrijfsimago kan schaden.

Maatwerk

Zelfstandige vertalers doen er redelijkerwijs alles aan om tegemoet te komen aan uw wens van maatwerk. De kracht van vertaalbureaus ligt juist in de begeleiding van omvangrijkere, meertalige projecten, DTP en financiële draagkracht. Zelfstandige vertalers hanteren het moedertaalprincipe en kennen hun werktalen door en door. Ze zijn geen “doorgeefluik”, maar zijn van opdracht tot levering volledig betrokken bij uw tekst.

Waarom een Euregiotaal-professional?

De meeste professionals van Euregiotaal zijn aangesloten bij een branchevereniging, zoals het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), dat de belangen van ruim 1500 tolken en vertalers in Nederland behartigt. Taalexperts van Euregiotaal zijn deskundige, vakbekwame tolken en vertalers waar uw vertalingen – uiteenlopend van teksten van algemene aard tot zeer specialistische – en al dan niet beëdigd, in goede handen zijn!

Meer weten?

Wilt u meer over ons weten, neem contact met een van de leden van Euregiotaal op. Mochten wij u niet persoonlijk van dienst kunnen zijn, dan bevelen wij u graag een van onze collega’s aan. Ook werpen wij graag een kritische blik op eerder gemaakte vertalingen – zonder enige verplichting.